Telefon 601 246 246 

Historie letáků – využijte ji ve prospěch podnikání

Dnes se s letáky setkáváte skoro každý den. V poštovní schránce, v novinách. Na ulici nacházíte reklamní letáky na výprodej elektroniky, drogerie nebo pozvánky na retro party do místního klubu. Leták je účinným marketingovým nástrojem i v dnešní době. Použijte jej k propagaci výrobků i služeb, pro informování o novinkách, výprodeji, akci, eventu. Víte, kdy leták vlastně vznikl, jaká je jeho historie? Udělejte si pomyslný výlet do minulosti, inspirujte se jí a využijte letáky i pro svůj byznys.

 

Bulletin a pamflet – předchůdci letáku

Už bohatí obchodníci v renesanční Itálii věděli, že pokud je sdělení důležité, je třeba jej dát na papír. Tehdy využívali ručně psané zpravodaje, ve kterých informovali o ekonomické a válečné situaci, aby ovlivnili zájem trhu. Církev a bohatí používali informační bulletiny, které si nechali za peníze napsat a roznést.

Copyright The Bowes Museum / Supplied by The Public Catalogue Foundation

Předchůdcem letáku byl ve 12. a 13. století pamflet – krátké sdělení nebo článek s hanlivým a kritizujícím obsahem. Autoři v pamfletu kritizovali společnost, arogantní šlechtu nebo politickou situaci v zemi.

Zlom v historii – knihtisk

V roce 1450 v Německu vynalezl Jan Guttenberg knihtisk. Tiskaři díky tomu začali letáky vyrábět pravidelně a ve velkém množství, protože zadavatelé chtěli oslovovat stále více lidí. Letáky používali i lidé z nižších společenských vrstev, protože letáky byly najednou cenově dostupnější.

Thomas Paine a počátek Americké revoluce

V roce 1776, kdy byla severní Amerika ještě pod nadvládou Velké Británie, vydal myslitel a revolucionář Thomas Paine pamflet Zdravý rozum. Zpochybnil v něm autoritu britské vlády a královské monarchie.

V pamfletu promluvil prostým jazykem k obyčejným americkým lidem. Na základě Thomasova pamfletu se veřejnost proti britské nadvládě vzbouřila. To bylo prvním impulsem k revoluci za nezávislost Spojených států amerických.

Letáková propaganda během světových válek – i ze vzduchu

Tištěné letáky využívali politici a vůdci během první a druhé světové války k psychologické manipulaci lidí. Hlavním cílem byla podpora politických kampaní a různých válečných skupin. Letci shazovali desetitisíce letáků v několika jazycích z letadel a vzducholodí.

Originální letáky Svobodné Evropy

Letáky Svobodné Evropy z padesátých let 20. století patří díky své originalitě a obsahové pestrosti k unikátům. Do Československa je šířil Národní výbor pro Svobodnou Evropu lehkými balóny v mnohamilionových nákladech.

V letech 1954 a 1955 spolupracoval na tvorbě propagačních letáků český výtvarník Miroslav Šašek, úspěšný ilustrátor a tvůrce průvodců po světových metropolích To je….

Na letáky kreslil karikatury a anekdoty v kombinaci černé a oranžové barvy. Tehdy měly podobu pruhu papíru skládaného na výšku na osm stran o rozměrech 10 × 15 cm.

Po ukončení spolupráce s Miroslavem Šaškem změnila Svobodná Evropa letáky po grafické stránce. Byl to jeden pruhu papíru na šířku a měl osm stran o rozměru 16 × 21 cm. Tisk byl znovu jen černý. Už v té době letáky obsahovaly i kvalitní fotografie.

Od války po současnost

V Americe už koncem 19. století začali reklamní letáky využívat obchodníci pro inzerci svého zboží – nábytku, kuchyňského náčiní, oblečení nebo kosmetiky.

Letáky za dob 1. republiky

Už v době 1. republiky se obchodníci v českých a moravských zemích věnovali reklamě. Formou takzvaných insertů v magazínech propagovali své zboží a služby, nechávali si tisknout letáky. Na webu www.vintagemarketing.cz o propagaci našich praprapradědů naleznete více.

1970: Barevná kopírka a letákový boom

S vynálezem barevné kopírky v roce 1970 začal letákový boom.

Od roku 1980 je leták klíčovým nástrojem také pro guerillový marketing.

I když žijeme v digitálním světě, kde v oblasti marketingu stále posilují internet či sociální sítě, zůstávají tištěné letáky pořád jedním z nejdůležitějších marketingových nástrojů. Jejich výhodou je nízká cena, snadná dostupnost, jednoduchá distribuce.

Víte, jak připravit text letáku, který prodává? Inspirujte se v článku Krotitel slov: Jak připravit letáky, které prodávají.

Kdo vám letáky navrhne a vytiskne? Třeba my.

foto: Wikipedia.org

IČ: 25296442, DIČ: CZ25296442
Bankovní účet: 196681062 / 0600
© 2018 Agentura Promotion, v.o.s.
Antonína Dvořáka 569
511 01 Turnov

Pondělí - Pátek
8:00-11:30 12:30-15:00